Hướng dẫn xóa database WordPress một cách nhanh chóng với Advanced WordPress Reset

Bạn đã bao giờ muốn bắt đầu lại một website WordPress mới? Có thể bạn đang thử một chủ đề mới trên trang web. Hoặc có lẽ bạn đang thử nghiệm tính tương thích của một vài plugin trong sandbox của riêng bạn. Đây là thời điểm bạn có thể muốn reset lại cơ sở dữ liệu WordPress của mình. […]

Continue Reading