Làm cách nào để sửa lỗi “Bạn có chắc chắn muốn làm điều này” trong WordPress không?

1. Nguyên nhân dẫn đến lỗi “Bạn có chắc chắn muốn làm điều này” trong WordPress? Có nhiều lý do dẫn đến lỗi “Bạn có chắc chắn muốn làm việc này không?” cảnh báo được hiển thị trên trang web của bạn. Nhưng chủ yếu là các nguyên nhân sau: Tải lên một chủ đề […]

Continue Reading

Kích hoạt giao thức HTTP2 và cải thiện bảo mật kết nối Nginx SSL

1. Làm cách nào để kiểm tra giao thức máy chủ web? Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra giao thức hiện đang hỗ trợ trong Trình duyệt Chrome bằng Tùy chọn dành cho nhà phát triển. Thực hiện theo các bước dưới đây: Mở trình duyệt Chrome và truy cập trang web của bạn Mở cửa sổ Tùy chọn […]

Continue Reading

Cách cài đặt WordPress trên CyberPanel

1. Trình cài đặt ứng dụng WordPress CyberPanel Bước 1: Đăng nhập vào CyberPanel. Bước 2: Ở bên trái, chọn Trang web > Tạo trang web . Bước 3: Chỉ định gói tính năng, người dùng CyberPanel để quản lý trang web, tên miền (không có “www”), tài khoản email Bước 4: Chọn phiên bản […]

Continue Reading