Làm cách nào để sửa lỗi “Bạn có chắc chắn muốn làm điều này” trong WordPress không?

1. Nguyên nhân dẫn đến lỗi “Bạn có chắc chắn muốn làm điều này” trong WordPress? Có nhiều lý do dẫn đến lỗi “Bạn có chắc chắn muốn làm việc này không?” cảnh báo được hiển thị trên trang web của bạn. Nhưng chủ yếu là các nguyên nhân sau: Tải lên một chủ đề […]

Continue Reading

Kích hoạt giao thức HTTP2 và cải thiện bảo mật kết nối Nginx SSL

1. Làm cách nào để kiểm tra giao thức máy chủ web? Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra giao thức hiện đang hỗ trợ trong Trình duyệt Chrome bằng Tùy chọn dành cho nhà phát triển. Thực hiện theo các bước dưới đây: Mở trình duyệt Chrome và truy cập trang web của bạn Mở cửa sổ Tùy chọn […]

Continue Reading

Xử lý lỗi: Allowed memory size exhausted

Nếu bạn đang gặp phải hiện tượng màn hình trắng trên trang web của mình hoặc không liên tục diễn ra ở  các trang khác nhau.  Thì các bạn có thể Fix theo cách bên dưới của bài viết mình? 1. Sửa đổi wp-config.php của bạn Sử dụng chương trình ftp của bạn và điều hướng đến […]

Continue Reading