Rich_Reviews_—_WordPress_Plugins-1024x328

Phát hiện lỗ hổng trên plugin Rich Reviews sử dụng để tấn công XSS

Nhóm Wordfence Threat Intelligence đang theo dõi một loạt các cuộc tấn công chống lại lỗ hổng chưa được vá trong plugin Rich Reviews của WordPress. Ước tính 16.000 trang web đang chạy plugin này có thể được sử dụng để phân phối tải trọng tập lệnh chéo trang (XSS) trên hosting. Những kẻ tấn công hiện đang lạm dụng chuỗi […]

Continue Reading