crontab-format

Cách tạo và sửa đổi WordPress Cron Job

Cron là một tiện ích Unix / Linux thường được sử dụng để lên lịch các lệnh hoặc tập lệnh trên máy chủ web chạy trong nền. Một cron job là chính nhiệm vụ thường được sử dụng để lên lịch các nhiệm vụ vào các thời gian, ngày hoặc khoảng thời gian cố định định […]

Continue Reading