relatedpostsbyauthor

Làm thế nào để hiển thị các bài viết liên quan của cùng một tác giả

Bạn có muốn hiển thị các bài viết có liên quan của cùng một tác giả trong WordPress? Thông thường, bạn có thể sử dụng bất kỳ plugin bài đăng nào có liên quan để hiển thị các bài viết tương tự trên trang web của bạn. Tuy nhiên nếu bạn quản lý trang web WordPress nhiều tác giả, người dùng […]

Read More

recentpostsbycat

Cách hiển thị các bài viết gần nhất của một chuyên mục cụ thể trên WordPress

Bạn có muốn hiển thị các bài đăng gần đây từ một chuyên mục (category) cụ thể trong WordPress không? Hiện trên WordPress có hỗ trợ widget mặc định hiển thị các bài đăng từ tất cả các danh mục và không có tùy chọn để lọc chúng theo danh mục. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ […]

Read More

duplicatewpdb

Làm thế nào để sao chép cơ sở dữ liệu trên WordPress bằng phpMyadmin

Bạn có muốn sao chép cơ sở dữ liệu WordPress bằng phpMyAdmin? WordPress lưu trữ tất cả dữ liệu trang web của bạn trong cơ sở dữ liệu MySQL. Đôi khi bạn có nhu cầu sao lưu cơ sở dữ liệu WordPress để chuyển trang web hoặc tạo các bản sao lưu thủ công. Trong bài này, chúng tôi […]

Read More