Cách cài đặt WordPress trên CyberPanel

1. Trình cài đặt ứng dụng WordPress CyberPanel Bước 1: Đăng nhập vào CyberPanel. Bước 2: Ở bên trái, chọn Trang web > Tạo trang web . Bước 3: Chỉ định gói tính năng, người dùng CyberPanel để quản lý trang web, tên miền (không có “www”), tài khoản email Bước 4: Chọn phiên bản […]

Continue Reading