Rich_Reviews_—_WordPress_Plugins-1024x328

Phát hiện lỗ hổng trên plugin Rich Reviews sử dụng để tấn công XSS

Nhóm Wordfence Threat Intelligence đang theo dõi một loạt các cuộc tấn công chống lại lỗ hổng chưa được vá trong plugin Rich Reviews của WordPress. Ước tính 16.000 trang web đang chạy plugin này có thể được sử dụng để phân phối tải trọng tập lệnh chéo trang (XSS) trên hosting. Những kẻ tấn công hiện đang lạm dụng chuỗi […]

Continue Reading
crontab-format

Cách tạo và sửa đổi WordPress Cron Job

Cron là một tiện ích Unix / Linux thường được sử dụng để lên lịch các lệnh hoặc tập lệnh trên máy chủ web chạy trong nền. Một cron job là chính nhiệm vụ thường được sử dụng để lên lịch các nhiệm vụ vào các thời gian, ngày hoặc khoảng thời gian cố định định […]

Continue Reading