Cách khắc phục lỗi 504 Gateway Timeout trong WordPress

1. Nguyên nhân nào gây nên lỗi 504 Gateway Timeout Lỗi hết  504 Gateway Timeout thường gây ra khi máy chủ không thể kết nối với upstream server để hoàn tất yêu cầu. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng tường lửa trang web như Sucuri và nó không thể kết nối với máy chủ WordPress của bạn, thì bạn sẽ thấy […]

Continue Reading