Xử lý lỗi: Allowed memory size exhausted

Nếu bạn đang gặp phải hiện tượng màn hình trắng trên trang web của mình hoặc không liên tục diễn ra ở  các trang khác nhau.  Thì các bạn có thể Fix theo cách bên dưới của bài viết mình? 1. Sửa đổi wp-config.php của bạn Sử dụng chương trình ftp của bạn và điều hướng đến […]

Continue Reading

Hướng dẫn set quyền cho thư mục

Để set quyền cho files và thư mục trên hosting windows các bạn làm như sau: 1. Đăng nhập vào hosting 2. Chọn Files và bấm chọn vào thư mục httpdocs (Thư mục chứa code website)   3. Chọn files / folder muốn set quyền và bấm vào mũi tên bên phải và chọn Change Permission 4. Sau khi chọn vào […]

Continue Reading