Thay đổi logo trong WordPress?

1. Logo trong WordPress là gì? Logo trong WordPress là một hình ảnh hoặc biểu tượng được sử dụng để biểu thị thương hiệu hoặc tên của một trang web, thường đặt ở vị trí đầu trang. Logo có thể được tùy chỉnh trong WordPress bằng cách sử dụng một giao diện quản lý hoặc […]

Continue Reading

Kích hoạt giao thức HTTP2 và cải thiện bảo mật kết nối Nginx SSL

1. Làm cách nào để kiểm tra giao thức máy chủ web? Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra giao thức hiện đang hỗ trợ trong Trình duyệt Chrome bằng Tùy chọn dành cho nhà phát triển. Thực hiện theo các bước dưới đây: Mở trình duyệt Chrome và truy cập trang web của bạn Mở cửa sổ Tùy chọn […]

Continue Reading

Xử lý lỗi: Allowed memory size exhausted

Nếu bạn đang gặp phải hiện tượng màn hình trắng trên trang web của mình hoặc không liên tục diễn ra ở  các trang khác nhau.  Thì các bạn có thể Fix theo cách bên dưới của bài viết mình? 1. Sửa đổi wp-config.php của bạn Sử dụng chương trình ftp của bạn và điều hướng đến […]

Continue Reading