Kích hoạt giao thức HTTP2 và cải thiện bảo mật kết nối Nginx SSL

1. Làm cách nào để kiểm tra giao thức máy chủ web? Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra giao thức hiện đang hỗ trợ trong Trình duyệt Chrome bằng Tùy chọn dành cho nhà phát triển. Thực hiện theo các bước dưới đây: Mở trình duyệt Chrome và truy cập trang web của bạn Mở cửa sổ Tùy chọn […]

Continue Reading