Xử lý lỗi: Allowed memory size exhausted

Nếu bạn đang gặp phải hiện tượng màn hình trắng trên trang web của mình hoặc không liên tục diễn ra ở  các trang khác nhau.  Thì các bạn có thể Fix theo cách bên dưới của bài viết mình? 1. Sửa đổi wp-config.php của bạn Sử dụng chương trình ftp của bạn và điều hướng đến […]

Continue Reading