Lỗi 404 Not found WordPress?

1. Lỗi 404 Not found WordPress là gì? Lỗi 404 Not Found trong WordPress xảy ra khi trang web của bạn không thể tìm thấy trang hoặc tài nguyên được yêu cầu. Nói cách khác, khi người dùng truy cập vào một trang web hoặc bài đăng nhất định trên trang web của bạn, họ […]

Continue Reading

Cách cài wordpress trên xampp?

1. Cách cài WordPress trên xampp? Trước tiên, bạn cần truy cập trang web XAMPP và nhấp vào nút tải xuống cho hệ điều hành của mình. Tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn, trình hướng dẫn cài đặt và giao diện ứng dụng có thể khác với ảnh chụp màn hình ở đây. Vì mục đích […]

Continue Reading

Thay đổi logo trong WordPress?

1. Logo trong WordPress là gì? Logo trong WordPress là một hình ảnh hoặc biểu tượng được sử dụng để biểu thị thương hiệu hoặc tên của một trang web, thường đặt ở vị trí đầu trang. Logo có thể được tùy chỉnh trong WordPress bằng cách sử dụng một giao diện quản lý hoặc […]

Continue Reading

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Ubuntu?

1. WordPress trên Ubuntu là gì? WordPress trên Ubuntu là một phiên bản của hệ điều hành Ubuntu Linux được cài đặt và cấu hình để chạy ứng dụng WordPress. Ubuntu là một hệ điều hành mã nguồn mở phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng phát triển web. WordPress là […]

Continue Reading