editor

Hướng dẫn sử dụng trình soạn thảo văn bản mới Guntenberg của WordPress

Khi bài viết này được xuất bản nhóm nghiên cứu cốt lõi của WordPress đang trong quá trình phát triển một trình soạn thảo nội dung hoàn toàn mới cho WordPress –  Gutenberg  – và nó hiện đang được lên lịch phát hành vào năm 2018 như là một phần của WordPress 5.0. Khi điều đó xảy ra, […]

Continue Reading