Sửa lỗi Import WordPress bị lỗi?

Kiến thức hosting

1. Lỗi Import WordPress bị lỗi là gì?

Lỗi Import WordPress tức là khi bạn import wordpress bạn bị tình trạng lỗi không thể import được hoặc sẽ gặp thông báo lỗi trong wordpress.

Ví dụ khi bạn định Import demo sẽ gặp lỗi này:

2. Nguyên nhân gây ra lỗi Import WordPress?

Nguyên nhân 1: Lỗi định dạng tệp nhập (XML, CSV, v.v.):
  • Nguyên nhân: Tệp nhập không tuân thủ định dạng mà WordPress yêu cầu.
Nguyên nhân 2: Giới hạn kích thước tệp tải lên:
  • Nguyên nhân: Tệp nhập có kích thước vượt quá giới hạn cho phép của máy chủ.
Nguyên nhân 3: Lỗi bộ nhớ PHP:

Quá trình nhập dữ liệu yêu cầu nhiều bộ nhớ hơn so với mức hiện tại được cấp phát.

Nguyên nhân 4: Xung đột với plugin hoặc theme:
Nguyên nhân 5: Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu:
Nguyên nhân 6: Lỗi liên quan đến tệp nhập bị hỏng hoặc thiếu dữ liệu

3. Cách sửa lỗi Import WordPress bị lỗi?

Cách 1: Xuất dữ liệu XML

Trong khu vực WP-Admin, tìm mục menu Công cụ > Xuất. Nhấn nút “Tải xuống tệp xuất” màu xanh lam và lưu tệp XML được tạo. Sau đó import lại.

Cách 2: Tăng giới hạn kích thước tệp tải lên trong cấu hình PHP (tệp php.ini, .htaccess, hoặc wp-config.php).

// php.ini
upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M

// .htaccess
php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M

// wp-config.php
@ini_set( ‘upload_max_size’ , ’64M’ );
@ini_set( ‘post_max_size’, ’64M’);

Cách 3: Sửa lỗi bộ nhớ PHP:

// php.ini
memory_limit = 256M

// wp-config.php
define( ‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘256M’ );

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *