Up ảnh lên WordPress bị mờ và cách fix?

HOSTING MIỄN PHÍ

1. Up ảnh lên WordPress bị mờ là gì?

Đây là tình trạng mặc dù file ảnh gốc của bạn rất sắc nét, kích cỡ phù hợp với website nhưng khi upload lên website wordpress thì bị rất mờ, noise,…. gây ảnh hưởng trải nghiệm website của người đọc và xem.

2. Nguyên nhân dẫn đến lỗi Up ảnh lên WordPress bị mờ?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi này – cơ bản ta có thể kể đến như:

  • Nén ảnh quá mức
  • Thay đổi kích thước ảnh
  • Chủ đề hoặc plugin không tương thích.
  • Nén ảnh từ bên thứ ba
  • Chất lượng ảnh gốc
  • Phiên bản PHP và WordPress cũ

3. Cách Fix up ảnh lên WordPress bị mờ:

Cách 1: Sử dụng Code?

Đoạn code này có tác dụng thay đổi hoặc xoá bỏ giới hạn của size ảnh, tức là upload kích thước bao nhiêu thì nó sẽ cắt ảnh đúng giá trị của mình set hoặc giữ nguyên không cắt. Xoá bỏ toàn bộ các size ảnh, không cho tạo size ảnh nào khác ngoài ảnh gốc.

Bắt đầu vào từng bước:

– Đầu tiên là thay đổi hoặc xoá bỏ giới hạn của size ảnh:

Dán đoạn code sau vào cuối file functions.php:

add_filter( 'max_srcset_image_width', function() {
return false; // đặt giá trị là số nguyên cụ thể ví dụ 1920 hoặc false để xoá bỏ giới hạn.
} );

– Tiếp theo là xoá bỏ toàn bộ các size ảnh:

add_filter( 'intermediate_image_sizes_advanced', '__return_false' );

Cách 2: Điều chỉnh kích thước ảnh trong Settings:

  • Vào Settings > Media.
  • Khi chèn ảnh, chọn Full Size nếu bạn muốn sử dụng ảnh gốc mà không bị thay đổi kích thước.

Cách 3: Cài đặt plugin để tối ưu hóa ảnh:

  • Có nhiều plugin giúp tối ưu hóa ảnh, ví dụ như Smush, EWWW Image Optimizer, hoặc Imagify. Các plugin này sẽ nén và tối ưu hóa ảnh mà không làm giảm chất lượng quá nhiều.

4. Kết luận:

Trên đây là bài viết của mình về “Up ảnh lên WordPress bị mờ và cách fix?”  – chúc các bạn fix thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *