Cách tắt comment trong wordpress?

Kiến thức hosting

Việc tắt nhận xét comment trong WordPress mình thấy là cần thiết vì theo mình thấy là rất ít các nhận xét đóng góp còn lại là nhận xét spam và quảng cáo, gắn link,…..  Mặc dù mình cũng có cài thêm các plugin chống thư rác như Akismet và WordPress Zero nhưng vẫn còn quá nhiều comment rác.

Và phương án cuối cùng mình tính tới đó là tắt comment không cho nhận xét trên WordPress nữa.

1. Cách tắt comment trong wordpress?

Cách 1: Sử dụng plugin?

Sử dụng plugin Disable Comments

Tính năng chính:

  • Tắt bình luận WordPress trên toàn website;
  • Tắt một phần comment WordPress, như là trong postspages, hoặc media.
  • Được hơn 1tr lượt kích hoạt

Ngoài ra nếu trước đó blog của bạn đã accept rất nhiều bình luận mà trong đó có nhiều linkout thì các bạn có thể dùng plugin này: Disable Comments For Any Post Types

Tính năng chính:

  • Tắt toàn bộ bình luận trên toàn bộ website;
  • Disable comment WordPress pagesposts, hoặc media;
  • Xóa link external từ bình luận cũ và nhiều công cụ SEO khác.
Cách 2: Tắt nhận xét trên cài đặt WordPress  
  • Đi tới Settings > Discussions trong bảng điều khiển WordPress
  • Trong Default article settings , bỏ chọn tùy chọn “Allow people to post comments on new articles”

Trong khi bạn đang ở trên trang này, có một cài đặt khác mà bạn nên biết. Bạn cũng có tùy chọn tắt nhận xét trên bài đăng / trang cũ hơn “X” ngày.

Trên cùng một trang, ” Settings > Discussions “, bạn sẽ thấy tùy chọn có nội dung ” utomatically close comments on articles older than “.

Chỉ cần xác định số ngày và tính năng này sẽ cho phép bạn đóng nhận xét trên tất cả các bài đăng trên WordPress và các trang cũ hơn thời gian đã chỉ định.

Cuộn xuống trang và nhấp vào Save changes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *