Cách bật Classic Editor trên WordPress?

Kiến thức hosting

1. Classic Editor là gì?

Classic Editor là một plugin của WordPress, giúp duy trì giao diện và cách hoạt động của trình soạn thảo văn bản truyền thống, trước khi WordPress chuyển sang sử dụng trình soạn thảo mới có tên là Gutenberg (hay còn gọi là Block Editor) vào phiên bản 5.0.

2. Tại sao mọi người vẫn thích sử dụng Classsic Editor hơn?

  • Quen thuộc và dễ sử dụng: Đã sử dụng lâu nên dễ dùng.
  • Tương thích tốt: Hỗ trợ tốt hơn cho các plugin và theme cũ.
  • Nhanh và nhẹ: Hiệu suất tốt hơn, tải nhanh hơn.
  • Đơn giản: Giao diện đơn giản, không bị phân tán bởi tính năng phức tạp.
  • Tránh lỗi: Ít gặp vấn đề kỹ thuật hơn so với Gutenberg.

3. Cách bật Classic Editor trên WordPress?

Cách 1: Sử dụng Plugin?

Các bạn có thể sử dụng plugin mang tên Classic Editor để quay trở về trình soạn thảo cũ.

Bước 1: Truy cập Plugin >> Add New Plugin

Bước 2: Tìm kiếm Classic Editor

Bước 3: Cài đặt và kích hoạt chúng.

Cách 2: Không sử dụng Plugin?

Chúng ta chỉ cần chèn đoạn code sau đây vào functions.php của theme đang dùng:

// disable for posts
add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false', 10);
// disable for post types
add_filter('use_block_editor_for_post_type', '__return_false', 10);

4. Kết luận:

OK trên đây là bài viết của mình về “Cách bật Classic Editor trên WordPress?” – hi vọng 2 cách trên đây sẽ giúp bạn xử lý được vấn đề. Nếu có vấn đề gì các bạn có thể cmt xuống phía dưới để mình được biết nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *