totalcomments

Làm thế nào để hiển thị tổng số bình luận trên trang WordPress?

Bạn có muốn hiển thị tổng số bình luận trên trang WordPress của mình không? Nhận xét cho phép người dùng tham gia và tương tác với nội dung trên trang WordPress của bạn. Bằng cách hiển thị tổng số nhận xét của bạn, bạn có thể khuyến khích nhiều người dùng hơn tham gia cuộc trò chuyện. Trong bài […]

Continue Reading
relatedpostsbyauthor

Làm thế nào để hiển thị các bài viết liên quan của cùng một tác giả

Bạn có muốn hiển thị các bài viết có liên quan của cùng một tác giả trong WordPress? Thông thường, bạn có thể sử dụng bất kỳ plugin bài đăng nào có liên quan để hiển thị các bài viết tương tự trên trang web của bạn. Tuy nhiên nếu bạn quản lý trang web WordPress nhiều tác giả, người dùng […]

Continue Reading