Làm cách nào để bật, tắt các nhận xét trong wordpress?

HOSTING MIỄN PHÍ

1. Vô hiệu hóa / Kích hoạt nhận xét trong tất cả các trang

Trong quản trị viên WordPress của bạn, điều hướng đến màn hình trang: Pages> All Pages. Lựa chọn cột title để nó lựa chọn tất cả các giá trị trong title:

Sau đó, lựa chọn phần edit như hình ảnh bên dưới – chọn All dates và ấn Apply để áp dụng hành động.

Để chỉnh một loạt nhận xét trong trang bạ có thể lựa chọn phần comment – do not allow và áp dụng là thành công.

Bây giờ các trang của bạn sẽ không hiển thị bất kỳ bình luận nữa.

2. Vô hiệu hóa bình luận trên một trang

Trong quản trị wp-admin bạn sẽ tìm đến phần Pages (Page – All Pages), Lựa chọn phần Quick Edit trong mục trang mà bạn muốn vô hiệu hoá bình luận ở đấy (như hình ảnh bên dưới).

Bạn sẽ lựa chọn tích vào Allow Coments để hoàn tất tác vụ này. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *