Cách fix lỗi 413 Request entity too large trong WordPress

Kiến thức hosting

Bạn đã bao giờ gặp lỗi 413 Request entity too large error trong WordPress? Lỗi này thường xảy ra khi bạn đang cố gắng tải lên tệp chủ đề hoặc plugin trong WordPress. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng sửa lỗi 413 Request entity too large error trong WordPress.

wp413error

Nguyên nhân gây ra lỗi 413 Request entity too large error

Lỗi này thường xảy ra khi bạn đang cố tải lên tệp vượt quá giới hạn tải lên tệp tối đa trên trang web WordPress của mình.

Máy chủ web của bạn sẽ không tải tệp lên và bạn sẽ thấy trang lỗi 413 request entity too large error.

413requestentityerror

Thông thường, hầu hết máy chủ của các công ty hosting đều được định cấu hình để người dùng WordPress dễ dàng tải lên hình ảnh lớn và các phương tiện khác.

Tuy nhiên, đôi khi cài đặt này không đủ lớn để tải các tệp chủ đề hoặc plugin lớn.

Nó cũng sẽ ngăn bạn tải lên các tệp lớn trong thư viện phương tiện. Trong trường hợp đó, bạn sẽ thấy một thông báo khác, nêu rõ rằng kích thước tệp vượt quá giới hạn cho phép tối đa.

filesizelimit

Nếu bạn muốn khắc phục hãy đọc tiếp bài viết

Khắc phục lỗi 413 Request entity too large error

Có nhiều cách để khắc phục lỗi entity too large trong WordPress. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả các phương pháp này và bạn có thể thử một trong những phương pháp này phù hợp nhất với bạn.

Phương pháp 1. Tăng giới hạn kích thước file thông qua file functions

Chỉ cần thêm mã sau vào tệp functions.php của chủ đề hoặc một plugin cụ thể cho trang web .

1
2
3
@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' );
@ini_set( 'post_max_size', '64M');
@ini_set( 'max_execution_time', '300' );

Bạn có thể tăng các giá trị trong tệp upload_max_size và post_max_size nhiều hơn tệp bạn đang cố tải lên. Bạn cũng sẽ cần phải tăng max_execution_time đến thời gian bạn nghĩ rằng nó sẽ mất cho tập tin để tải lên. Nếu bạn không chắc chắn, sau đó bạn có thể thử tăng gấp đôi giá trị này.

Phương pháp 2. Tăng giới hạn kích thước file qua .htacces File

Đối với phương pháp này, bạn sẽ cần phải chỉnh sửa tệp tin .htaccess và thêm mã sau đây vào cuối trang:

1
2
3
4
php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Để tìm hiểu thêm về tăng giới hạn kích thước tải lên tệp, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách tăng kích thước tải lên tệp tối đa trong WordPress.

Phương pháp 3. Tải tệp lên theo cách thủ công qua FTP

Nếu lỗi 413 chỉ xảy ra khi bạn tải lên một tệp cụ thể, thì bạn có thể cân nhắc tải tệp lên theo cách thủ công qua FTP .

Nếu bạn đang cố gắng tải lên một chủ đề WordPress, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách cài đặt một chủ đề WordPress và chuyển tới phần ‘Cài đặt một WordPress bằng cách sử dụng FTP’.

Nếu bạn đang cố tải lên plugin, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách cài đặt plugin WordPress và chuyển đến ‘Cài đặt plugin WordPress bằng cách sử dụng FTP’ thủ công.

Đối với các tệp khác, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách tải các file WordPress bằng FTP .

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách khắc phục lỗi thực thể yêu cầu WordPress 413 quá lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *