Lưu lượng băng thông máy chủ: Kiểm tra việc sử dụng và ước tính hóa đơn

Kiến thức hosting MÁY CHỦ VPS

1. VNSTAT là gì?

vnStat là trình giám sát lưu lượng mạng dựa trên bảng điều khiển dành cho Linux và BSD, lưu nhật ký lưu lượng mạng cho (các) giao diện đã chọn. Nó sử dụng thống kê giao diện mạng được cung cấp bởi hạt nhân làm nguồn thông tin. Điều này có nghĩa là vnStat sẽ không thực sự phát hiện bất kỳ lưu lượng truy cập nào và cũng đảm bảo sử dụng tài nguyên hệ thống một cách nhẹ nhàng.

2. Làm thế nào để cài đặt vnStat qua terminal?

vnStat được hỗ trợ bởi hệ điều hành mã nguồn mở dựa trên Linux và BSD. Bạn có thể dễ dàng cài đặt nó trên Ubuntu, CentOS, Debian và nhiều hệ điều hành khác. Đối với Ubuntu, bạn có thể làm theo các dòng lệnh dưới đây:

sudo apt-get install vnstat

Lệnh trên sẽ tự động tải xuống và cài đặt tiện ích vnstat mới nhất có sẵn trên máy chủ Ubuntu của bạn. Tiếp tục lệnh tiếp theo

vnstat

Sau khi cài đặt, lệnh trên sẽ xác minh xem vnstat có được cài đặt đúng hay không. Nếu bạn thấy bất kỳ lỗi nào như không tìm thấy lệnh ‘vnstat’ , hãy thử khởi động lại máy chủ của bạn và cài đặt lại bằng lệnh cài đặt trước đó.

sudo service vnstat start

3. Giám sát việc sử dụng băng thông máy chủ bằng dòng lệnh

Tiện ích vnStat bắt đầu theo dõi lưu lượng mạng kể từ ngày hoặc thời gian nó được cài đặt trong hệ thống. Để bắt đầu với những điều cơ bản, hãy nhập và nhấn lệnh dưới đây để khởi tạo.

vnstat -l

Hoặc

vnstat -live

Lệnh sẽ bắt đầu hiển thị lưu lượng trực tiếp trên giao diện mạng của bạn với thông tin chi tiết về lưu lượng đến và đi trong thời gian thực. Để dừng, hãy nhấn CTRL + C trên máy của bạn và nó sẽ hiển thị tóm tắt lưu lượng truy cập trực tiếp.

Nếu bạn nhìn vào màn hình ở trên trong 1,60 phút, giao diện mạng eth0 của tôi đã sử dụng:

  1. 846 Kilobyte yêu cầu lưu lượng đến với 12 kbit / s tối thiểu và 192 kbit / s tối đa
  2. 16,59 Megabyte phản hồi lưu lượng đi ra ngoài với mức trung bình 1,45 Mbit / s

Sau một hoặc hai ngày, bạn nên nhấn lệnh dưới đây trong thiết bị đầu cuối để nhận được mức sử dụng băng thông máy chủ hàng ngày, hàng tháng và tổng số và ước tính cho ngày và tháng.

vnstat

Đầu ra sẽ giống như sau:

4. Danh sách các tùy chọn lệnh trong màn hình vnStat

-q, –query query database
-h, –hours show hours
-d, –days show days
-m, –months show months
-w, –weeks show weeks
-t, –top10 show top 10 days
-s, –short use short output
-u, –update update database
-i, –iface select interface (default: eth0)
-?, –help short help
-v, –version show version
-tr, –traffic calculate traffic
-ru, –rateunit swap configured rate unit
-l, –live show transfer rate in real-time

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *