Linux reseller hosting là gì?

Linux reseller hosting là gì? Linux reseller hosting là một dịch vụ hosting chạy trên hệ điều hành Linux nhưng quy mô lớn hơn shared hosting truyền thống khi người sử dụng được cấp thêm quyền để tạo những account riêng trong hệ thống của họ và có thêm một vài quyền đặc biệt để tương […]

Continue Reading