Những đoạn mã cần thiết và hữu ích cho Website WordPress?

Kiến thức hosting

Như các bạn đã biết việc sử dụng wordpress đã cực kì phổ biến khi làm website. Nền tảng wordpress hiện nay đã chiếm hơn 60% nền tảng của toàn bộ website trên thế giới – do đó bạn cũng cần có những mẹo sử dụng với nền tảng wordpress cũng như hosting trên này?

>>> Dịch vụ hosting: https://inet.vn/hosting/web-hosting

1. Đoạn mã dọn sạch thùng rác của bạn?

Thùng rác hoạt động giống như Recycle Bin trên hệ điều hành Windows. WordPress sẽ tự động dọn rác của bạn ba mươi ngày một lần. Tuy nhiên, điều này có thể được giảm bớt bằng cách thêm dòng mã sau vào tệp wp-config.php của bạn (tệp này nằm trong thư mục gốc của cài đặt WordPress của bạn):

define (‘EMPTY_TRASH_DAYS’, 7);

Nếu bạn muốn tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của mình hơn nữa để không có mục không cần thiết nào được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của bạn, bạn có thể tắt hoàn toàn hệ thống thùng rác bằng cách thêm dòng mã này vào tệp wp-config.php của bạn:

define (‘EMPTY_TRASH_DAYS’, 0);

2. Giảm các bản sửa đổi bài đăng

Những bản nháp này chiếm rất nhiều chỗ trong cơ sở dữ liệu của bạn vì phiên bản mặc định của WordPress không xác định giới hạn về số lượng bản nháp được lưu. Điều này có nghĩa là một bài đăng lớn đã được lưu một trăm lần sẽ chiếm một trăm hàng trong bảng cơ sở dữ liệu của bạn.

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể giảm số lượng bản sửa đổi bài đăng xuống một con số hợp lý hơn bằng cách thêm mã sau vào tệp wp-config.php của bạn:

define( ‘WP_POST_REVISIONS’, 3 );

Nếu bạn muốn tắt hoàn toàn hệ thống sửa đổi bài đăng, chỉ cần thêm mã này vào tệp wp-config.php của bạn:

define( ‘WP_POST_REVISIONS’, false );

WordPress cũng tự động lưu các bài đăng và trang của bạn cứ sau 60 giây. Khoảng thời gian mà bài viết được lưu có thể được sửa đổi bằng cách thêm mã sau vào tệp wp-config.php của bạn:

define( ‘AUTOSAVE_INTERVAL’, 160 ); // Seconds

3. Di chuyển thư mục WP-Content

Thư mục wp-content chứa các chủ đề, plugin và nội dung tải lên của bạn. Một số plugin nhất định, chẳng hạn như plugin bộ nhớ đệm, cũng sử dụng thư mục wp-content để lưu trữ dữ liệu.

Do đó, thư mục wp-content thường là mục tiêu của tin tặc, đặc biệt là những kẻ chuyên chèn phần mềm độc hại vào các tệp chủ đề của bạn. Bạn có thể khiến mọi người khó tìm thấy thư mục wp-content của bạn bằng cách chuyển nó sang một khu vực khác trên trang web của bạn.

Nếu bạn chỉ muốn di chuyển thư mục wp-content đến một vị trí khác, bạn có thể thêm mã này vào tệp wp-config.php của mình:

define( ‘WP_CONTENT_DIR’, dirname(__FILE__) . ‘/newlocation/wp-content’ );

Nếu muốn, bạn có thể xác định vị trí mới bằng URL:

define( ‘WP_CONTENT_URL’, ‘http://www.yourwebsite.com/newlocation/wp-content’ );

WordPress cũng cho phép bạn đổi tên thư mục wp-content của mình bằng cách sử dụng:

define (‘WP_CONTENT_FOLDERNAME’, ‘newfoldername’);

4. Chuyển hướng liên kết lưu trữ tác giả đến trang giới thiệu của bạn

Một giải pháp tốt hơn là liên kết liên kết lưu trữ tác giả của bạn trực tiếp với trang giới thiệu của bạn.

add_filter( ‘author_link’, ‘my_author_link’ );
function my_author_link() {
return home_url( ‘about’ );
}

5. Chuyển hướng đến bài đăng

Bất cứ khi nào tìm kiếm được thực hiện, WordPress sẽ hiển thị danh sách tất cả các bài đăng và trang có liên quan đến từ khóa hoặc cụm từ khóa cụ thể. Sau đó, người dùng có thể nhấp vào bài báo họ muốn đọc.

Nếu chỉ có một kết quả, trang kết quả tìm kiếm không cần thiết. Sẽ có ý nghĩa hơn nếu chỉ cần chuyển hướng khách truy cập trực tiếp đến bài viết được đề cập.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thêm hàm sau vào tệp functions.php của chủ đề:

add_action(‘template_redirect’, ‘redirect_single_post’);
function redirect_single_post() {
if (is_search()) {
global $wp_query;
if ($wp_query->post_count == 1 && $wp_query->max_num_pages == 1) {
wp_redirect( get_permalink( $wp_query->posts[‘0’]->ID ) );
exit;
}
}
}

6. Loại trừ các Trang khỏi Kết quả Tìm kiếm WordPress

Thêm mã bên dưới vào functions.php của theme của bạn sẽ đảm bảo rằng chỉ các bài đăng được hiển thị trong kết quả tìm kiếm:

function filter_search($query) {
if ($query->is_search) {
$query->set(‘post_type’, ‘post’);
}
return $query;
}
add_filter(‘pre_get_posts’, ‘filter_search’);

7. Xóa trường URL khỏi biểu mẫu nhận xét của bạn

Để xóa trường URL, tất cả những gì bạn phải làm là thêm hàm sau vào tệp functions.php của chủ đề:

function remove_comment_fields($fields) {
unset($fields[‘url’]);
return $fields;
}
add_filter(‘comment_form_default_fields’,’remove_comment_fields’);

8.Thực thi độ dài nội dung tối thiểu

Một điều khó chịu khác là một số người bình luận làm là để lại những câu trả lời ngắn gọn, vô nghĩa. Những nhận xét như “Cảm ơn”, “Bài đăng tuyệt vời” và “Tuyệt vời”, không thêm gì vào cuộc thảo luận. Nếu muốn xóa trường URL khỏi biểu mẫu nhận xét của mình,yêu cầu độ dài tối thiểu cho nhận xét bạn có thể làm như sau:

add_filter( ‘preprocess_comment’, ‘minimal_comment_length’ );
function minimal_comment_length( $commentdata ) {
$minimalCommentLength = 20;
if ( strlen( trim( $commentdata[‘comment_content’] ) ) < $minimalCommentLength ){
wp_die( ‘All comments must be at least ‘ . $minimalCommentLength . ‘ characters long.’ );
}
return $commentdata;
}

Thay đổi chuỗi $ MinimumCommentLength thành số ký tự tối thiểu mà bạn mong muốn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *