Làm sao để sửa lỗi Missing a temporary folder trong WordPress

Kiến thức hosting

Bạn đã bao giờ gặp lỗi ‘Missing a temporary folder’ trên trang web WordPress của mình chưa? Lỗi này làm bạn không thể tải lên hình ảnh, cập nhật hay bổ sung chủ đề, hoặc cập nhật code WordPress. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng sửa lỗi “Missing a temporary folder” trong WordPress.

missingtmpfolder

Nguyên nhân gây ra lỗi ‘Missing a temporary folder’ trong WordPress?

Lỗi này là do cài đặt PHP không chính xác trên hosting WordPress của bạn . Có một cài đặt PHP định nghĩa một thư mục tạm thời sẽ được sử dụng bởi các ứng dụng như WordPress để tạm lưu trữ dữ liệu trước khi lưu nó vào vị trí mong muốn.

WordPress cần quyền truy cập vào thư mục tạm thời này khi bạn tải lên hình ảnh, cài đặt hoặc cập nhật một chủ đề hoặc plugin hoặc cập nhật code WordPress.

Nếu vị trí của thư mục này không được định nghĩa trong cấu hình PHP của máy chủ của bạn, thì WordPress sẽ không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào trong số những điều này và sẽ hiển thị lỗi ‘Missing a temporary folder’.

missingtempfolder

Nếu bạn cũng gặp tình trạng trên hay đọc tiếp phần sửa lỗi ‘Missing a temporary folder”‘ trong WordPress.

Sửa lỗi Missing a temporary folder trong WordPress

Để sửa lỗi này, bạn sẽ cần phải chỉnh sửa tệp wp-config.php trong WordPress.

Đầu tiên, bạn sẽ cần phải kết nối với trang web của bạn bằng cách sử dụng FTP client hoặc File Manager trong bảng điều khiển cPanel của tài khoản hosting của bạn.

Tiếp theo, bạn cần phải xác định vị trí tệp wp-config.php và chỉnh sửa nó.

wpconfigfile

Bạn cần dán đoạn mã này vào tệp ngay trước dòng có nội dung ‘That’s all, stop editing! Happy blogging’’ .

1
define('WP_TEMP_DIR', dirname(__FILE__) . '/wp-content/temp/');

Lưu thay đổi của bạn và tải tệp wp-config.php về trang web của bạn.

Tiếp theo, bạn cần phải đi đến /wp-content/ thư mục và tạo một thư mục mới bên trong nó. Bạn cần phải đặt tên cho thư mục mới này temp.

tempfolder

Đó là tất cả, bây giờ bạn có thể truy cập khu vực quản trị WordPress của bạn và thử tải lên một hình ảnh.

Xử lý sự cố

Nếu phương pháp này không hoạt động, hãy kiểm tra quyền truy cập thư mục cho thư mục wp-content của bạn.

Lưu ý: Lỗi này là do môi trường hosting được cấu hình kém. Bạn vẫn nên yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ hosting của bạn sửa lỗi này. Nếu họ không hỗ, bạn nên chuyển sang các công ty cung cấp hosting uy tín và chất lượng hơn

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn khắc phục lỗi ‘Missing a temporary folder’ trong WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *