Làm thế nào để hiển thị các bài viết liên quan của cùng một tác giả

Kiến thức hosting
Bạn có muốn hiển thị các bài viết có liên quan của cùng một tác giả trong WordPress? Thông thường, bạn có thể sử dụng bất kỳ plugin bài đăng nào có liên quan để hiển thị các bài viết tương tự trên trang web của bạn. Tuy nhiên nếu bạn quản lý trang web WordPress nhiều tác giả, người dùng của bạn có thể muốn đọc nội dung khác từ cùng một tác giả. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách hiển thị các bài viết có liên quan của cùng tác giả trong WordPress.

relatedpostsbyauthor

Phương pháp 1: Hiển thị bài đăng liên quan có cùng tác giả trong WordPress bằng Plugin

Phương pháp này dễ dàng hơn và được khuyến khích cho tất cả người dùng.

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Similar Posts.

Khi kích hoạt, bạn cần truy cập vào Settings » Similar Posts để định cấu hình cài đặt plugin.

similarpostssettings

Trang cài đặt được chia thành các tab khác nhau và bạn sẽ chọn tab General theo mặc định. Bạn có thể xem lại các tùy chọn và thay đổi chúng để phù hợp với yêu cầu của bạn.

Trên trang này, bạn cần cuộn xuống dưới cùng và chọn ‘Yes’ bên cạnh ‘Match the current post’s author’. Bạn có thể bỏ chọn các tuỳ chọn kết hợp khác để đảm bảo plugin chỉ lấy các bài viết của tác giả.

matchauthor

Tiếp theo, bạn cần phải chuyển sang tab ‘Placement’ và kích hoạt tùy chọn ‘Output after post’. Bạn cũng có thể chỉnh sửa mẫu đầu ra bằng cách chỉnh sửa văn bản trong hộp ‘Parameters.

outputsettings

Đừng quên save lại để lưu trữ các thay đổi của bạn.

Bây giờ, bạn có thể truy cập bất kỳ bài đăng nào trên trang web của mình và bạn sẽ thấy các bài đăng có liên quan của cùng tác giả sau nội dung bài đăng.

postsbyauthor

Phương pháp 2: Hiển thị các bài viết liên quan cùng 1 tác giả bằng code trong WordPress

Phương pháp này yêu cầu bạn thêm code vào các tệp chủ đề WordPress của bạn. Tuy nhiên nên lưu ý những lỗi thường gặp khi thêm code vào WordPress.

Bạn sẽ cần thêm mã sau vào tệp functions.php của theme hoặc trong một plugin dành cho trang web .

function wpb_related_author_posts($content) {
if (is_single) {
    global $authordata, $post;
    
    $content .= '<h4>Similar Posts by The Author:</h4> ';
 
    $authors_posts = get_posts( array( 'author' => $authordata->ID, 'post__not_in' => array( $post->ID ), 'posts_per_page' => 5 ) );
 
    $content .= '<ul>';
    foreach ( $authors_posts as $authors_post ) {
        $content .= '<li><a href="' . get_permalink( $authors_post->ID ) . '">' . apply_filters( 'the_title', $authors_post->post_title, $authors_post->ID ) . '</a></li>';
    }
    $content .= '</ul>';
 
    return $content;
    }
    else {
    return $content;
    }
}
add_filter('the_content','wpb_related_author_posts');

Bây giờ, bạn có thể truy cập bất kỳ bài đăng nào trên trang web của mình và bạn sẽ thấy các bài đăng có liên quan của cùng một tác giả bên dưới nội dung.

authorpostsmanual

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách dễ dàng hiển thị các bài viết có liên quan của cùng tác giả trong WordPress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *