after post ads

Làm thể nào để thêm quảng cáo hay chữ ký vào sau nội dung bài đăng trên WordPress?

Kiến thức hosting

Bạn có muốn thêm chữ ký hoặc quảng cáo sau nội dung bài đăng trên blog của bạn trong WordPress? Theo mặc định, WordPress không cung cấp mặc địch phần để hiển thị chữ ký hoặc quảng cáo sau khi đăng nội dung. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng thêm các quảng cáo chữ ký sau khi đăng nội dung trong WordPress.

after post ads

 

Phương pháp 1: Quảng cáo hiển thị sau khi đăng nội dung bằng Plugin

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Insert Post Ads. Sau khi kích hoạt bạn cần truy cập Post Adverts » Settings để cấu hình cài đặt plugin.

postads

Trên trang cài đặt, bạn cần chọn nơi bạn muốn bật quảng cáo trên bài đăng. Bạn có thể kích hoạt nó cho các bài đăng, các trang và các loại bài đăng tùy chỉnh.

Đừng quên nhấp vào nút lưu cài đặt để lưu trữ thay đổi của bạn.

Tiếp theo, bạn cần phải vào Post Adverts » Add New để tạo chữ ký hoặc quảng cáo của bạn.

afterpostad

Đơn giản chỉ cần cung cấp một tiêu đề cho chữ ký cụ thể này hoặc sau khi quảng cáo bài đăng. Trong hộp này hãy dán mã quảng cáo, chữ ký của bạn, hoặc bất kỳ HTML hoặc văn bản nào bạn muốn hiển thị.

Tiếp theo, bạn cần phải chọn ‘After content’ bên cạnh tùy chọn ‘Display the advert’. Bạn cũng cần nhập 1 vào trường bên cạnh.

Đừng quên nhấp vào nút xuất bản để làm cho quảng cáo của bạn có thể hiển thị trên trang web của bạn.

Sau đó quảng cáo hoặc chữ ký của bạn hiện đã được phát hành trên trang web của bạn. Bạn có thể ghé thăm một bài đăng hoặc trang trên trang web của bạn để xem nó đang hoạt động.

previewsignaturead

Phương pháp 2: Thêm quảng cáo, chữ ký vào sau nội dung bài đăng bằng code

Phương pháp này yêu cầu bạn thêm code vào WordPress của bạn.

Đầu tiên, bạn cần thêm mã này vào tệp functions.php của theme hoặc một plugin dành cho trang web .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
// Add signature or ad after post content
function wpb_after_post_content($content){
if (is_single()) { 
    $content .= 'Your signature or ads code goes here';
}
    return $content;
}
add_filter( "the_content", "wpb_after_post_content" );

Đừng quên thay thế giá trị của nội dung $ bằng mã quảng cáo, hình ảnh hoặc chữ ký bạn muốn hiển thị.

Bây giờ bạn có thể truy cập trang web của bạn để xem quảng cáo chữ ký của bạn hoạt động.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn thêm chữ ký và quảng cáo sau khi đăng nội dung trong WordPress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *