Làm thế nào để hiển thị tổng số bình luận trên trang WordPress?

Kiến thức hosting

Bạn có muốn hiển thị tổng số bình luận trên trang WordPress của mình không? Nhận xét cho phép người dùng tham gia và tương tác với nội dung trên trang WordPress của bạn. Bằng cách hiển thị tổng số nhận xét của bạn, bạn có thể khuyến khích nhiều người dùng hơn tham gia cuộc trò chuyện. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách dễ dàng hiển thị tổng số comment trong WordPress.

totalcomments

Phương pháp 1. Hiển thị số bình luận trong WordPress với Plugin

Phương pháp này dễ dàng hơn và được khuyến khích cho tất cả người dùng.

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Simple Blog Stats .

Khi kích hoạt, bạn cần truy cập vào Settings » Simple Blog Stats để định cấu hình cài đặt plugin.

totalcomments

Plugin cho phép bạn hiển thị các thống kê blog bằng short code và các thẻ khuôn mẫu.

Trên trang này, bạn sẽ thấy tất cả các mã ngắn mà bạn có thể sử dụng để hiển thị các thống kê khác nhau như tổng số nhận xét, người dùng đã đăng ký , danh mục, thẻ, và nhiều hơn nữa.

Bạn cần sao chép mã ngắn [sbs_approved]để hiển thị tổng số ý kiến đã được phê duyệt trên trang WordPress của mình.

Bạn có thể sử dụng mã ngắn này trong bất kỳ tiện ích post, page nào trong WordPress.

Phương pháp 2. Hiển thị số bình luận trong WordPress bằng Code

Phương pháp này yêu cầu bạn thêm mã vào các tệp WordPress của bạn.

Trước tiên, bạn cần phải thêm mã này vào tệp functions.php của chủ đề hoặc một plugin dành riêng cho trang web .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
function wpb_comment_count() {
$comments_count = wp_count_comments();
$message 'There are <strong>'$comments_count->approved . '</strong> comments posted by our users.';
return $message;
}
add_shortcode('wpb_total_comments','wpb_comment_count');
add_filter('widget_text','do_shortcode');

Mã này chỉ đơn giản tạo ra một chức năng mà kết quả đầu ra tổng số ý kiến WordPress được chấp thuận trên trang web của bạn. Sau đó nó tạo ra một mã ngắn để hiển thị nó. Bạn có thể tùy chỉnh thông điệp đầu ra khi cần thiết.

Tiếp theo, bạn có thể sử dụng mã ngắn [wpb_total_comments] trong bài đăng, trang hoặc văn bản WordPress của mình để hiển thị tổng số nhận xét trên trang web của bạn.

Đây là ví dụ cách hiển thị của đoạn code trên.

commentnumbers

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiển thị tổng số nhận xét trên trang WordPress của bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *