Cách hiển thị liên kết đọc thêm trong đoạn trích WordPress

Tin tức

1. Mục đích:

Việc này mục đích chính là để ngăn nội dung trùng lặp, cải thiện thời gian tải trang và để SEO tốt hơn. Bằng cách là thay vì để nội dung chỉ để đoạn trích nhỏ được hiển thị trên trang blog chính, các trang danh mục và các trang lưu trữ.

2. Cách làm:

Đầu tiên, hãy mở tệp functions.php của bạn và dán đoạn mã sau vào bên trong các thẻ php:

// Changing excerpt more
   function new_excerpt_more($more) {
   global $post;
   return '… <a href="'. get_permalink($post->ID) . '">' . 'Read More &raquo;' . '</a>';
   }
   add_filter('excerpt_more', 'new_excerpt_more');

Trong chức năng này, bạn đang yêu cầu WordPress loại bỏ mặc định khác trông giống như sau: […] và thay thế nó bằng một liên kết.

>>> Cách Tối Ưu Hóa Cơ Sở Dữ Liệu WordPress Của Bạn Bằng Một Cú Nhấp Chuột

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *