Cách tối ưu hóa cơ sở dữ liệu WordPress của bạn bằng một cú nhấp chuột

Kiến thức hosting Tin tức

1. Cách tối ưu hóa cơ sở dữ liệu WordPress

Đầu tiên bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin WP-Optimize. Khi kích hoạt, plugin sẽ thêm một mục menu mới trong thanh quản trị WordPress của bạn có nhãn WP-Optimize.

wpoptimize-settings

Bạn sẽ thấy danh sách các hoạt động mà plugin sẽ thực hiện trên cơ sở dữ liệu của bạn. Xem xét các mục cẩn thận và bỏ chọn bất kỳ mục nào mà bạn không muốn chạy vào lúc này.

Các mục được đánh dấu màu đỏ yêu cầu các hoạt động cơ sở dữ liệu chuyên sâu hơn. Nếu quá trình bị gián đoạn trong quá trình hoạt động, thì nó có thể làm hỏng dữ liệu.Do đó bạn cần phải tạo một bản sao lưu trang web của mình trước khi hành động bất kỳ các thao tác nào trên đó.

Lưu ý: Nếu bảng cơ sở dữ liệu MySQL của bạn đang sử dụng công cụ InnoDB, thì WP-Optimize sẽ không thực hiện tối ưu hóa bảng cơ sở dữ liệu. Bạn có thể thực hiện thao tác đó theo cách thủ công bằng phpMyAdmin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *