Cách Fix lỗi host_error writedest_parm not a client

Kiến thức hosting Tin tức

Thông tin về lỗi này có rất ít trên internet – vì thông thường nó có rất nhiều nguyên nhân – OK hôm nay dichvuhostinggiare sẽ review cho các bạn cách để “Fix lỗi host_error writedest_parm not a client” nhé.

1. Nguyên nhân gây ra lỗi “host_error writedest_parm not a client”

Lỗi này nguyên nhân là một thông báo và máy chủ sẽ không gặp sự cố nếu được gửi đến một máy khách chưa được kết nối. Tương tự với một tin nhắn hud.

2. Cách Fix lỗi host_error writedest_parm not a client

Bạn có thể sử dụng cú pháp này

public Is_Valid_User( id )
{
if( is_user_connected( id ) && ( pev( id, pev_flags ) & FL_CLIENT ) )
return true;

return false;
}

Link hướng dẫn: https://forums.alliedmods.net/archive/index.php/t-65091.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *