Thay đổi logo trong WordPress?

Kiến thức hosting Tin tức

1. Logo trong WordPress là gì?

Logo trong WordPress là một hình ảnh hoặc biểu tượng được sử dụng để biểu thị thương hiệu hoặc tên của một trang web, thường đặt ở vị trí đầu trang. Logo có thể được tùy chỉnh trong WordPress bằng cách sử dụng một giao diện quản lý hoặc bằng cách chèn mã HTML vào một tệp chủ đề.

Logo còn có thể được tùy chỉnh kích thước, màu sắc, và kiểu chữ. Nếu bạn sử dụng một chủ đề tùy biến, bạn có thể tùy chỉnh logo trong bảng điều khiển chủ đề của WordPress. Nếu bạn muốn thêm hoặc thay đổi logo, hãy đảm bảo rằng bạn có một bản sao của logo gốc hoặc hình ảnh mới để thêm vào trang web của bạn.

2. Cách thay đổi logo trong WordPress?

Cách thay đổi logo trong WordPress có thể khác nhau tùy vào chủ đề mà bạn đang sử dụng. Tuy nhiên, chung thủ tục như sau:

  • Đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress của bạn.
  • Tìm “Appearance” (Giao diện) trong bảng điều khiển và chọn ” Customize” (Tùy chỉnh).
  • Tìm tùy chọn logo hoặc tên miền trong bảng điều khiển tùy chỉnh.
  • Chọn ” Change logo” (Thay đổi logo) hoặc tương tự.
  • Chọn hình ảnh mới hoặc tải lên từ máy tính của bạn.
  • Kích hoạt thay đổi bằng cách chọn ” Save & Publish” (Lưu & Đăng).

Lưu ý: Các bước có thể khác nhau tùy vào chủ đề mà bạn đang sử dụng, nhưng chung thủ tục trên là chung cho hầu hết các chủ đề WordPress.

>>> Cách Cài Đặt WordPress Trên CentOS 7?

>>> Cách Khắc Phục Lỗi Máy Chủ 5xx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *