Lỗi 404 Not found WordPress?

Kiến thức hosting Tin tức

1. Lỗi 404 Not found WordPress là gì?

Lỗi 404 not found là gì?

Lỗi 404 Not Found trong WordPress xảy ra khi trang web của bạn không thể tìm thấy trang hoặc tài nguyên được yêu cầu. Nói cách khác, khi người dùng truy cập vào một trang web hoặc bài đăng nhất định trên trang web của bạn, họ sẽ gặp phải thông báo lỗi “404 Not Found”.

2. Nguyên nhân gây ra lỗi 404 Not found WordPress?

Có một số nguyên nhân có thể dẫn đến lỗi này, bao gồm:

  • Tên tệp hoặc URL bị sai hoặc không tồn tại.
  • Trình duyệt của người dùng không thể kết nối với máy chủ của bạn hoặc máy chủ đang gặp sự cố.
  • Các plugin hoặc chủ đề của bạn gây ra lỗi.

3. Cách fix lỗi 404 Not found WordPress?

Cách 1:  Đặt lại Permalinks WordPress của bạn

Đi tới bảng điều khiển WordPress của bạn và điều hướng đến Settings > Permalinks.

Sau đó lưu thay đổi là được.

Cách 2: Khôi phục tệp .htaccess của bạn

Nếu cách 1 của các bạn không fix được vấn đề thì có thể làm với cách thứ 2 bên dưới. Các bạn sẽ tìm file .htaccess  trong thư mục wp-content.

Thay thế bằng đoạn dưới đây:

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

OK vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách “Sửa Lỗi 404 Not found WordPress?” – chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *