Làm thế nào để tắt RSS feed trên WordPress?

Kiến thức hosting

Bạn có muốn vô hiệu hóa RSS feeds trên trang WordPress của bạn? Nguồn cấp dữ liệu RSS cho phép người dùng đăng ký các bài viết trên blog của bạn. Tuy nhiên khi xây dựng các trang web tĩnh nhỏ, bạn có thể muốn tắt nguồn cấp dữ liệu RSS. Theo mặc định, không có tùy chọn để loại bỏ nguồn cấp dữ liệu RSS trong WordPress. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách tắt RSS feed trong WordPress.

disablewprssfeeds

Phương pháp 1: Tắt nguồn cấp dữ liệu RSS bằng Plugin

Phương pháp này dễ dàng thực hiện hơn và được khuyến khích cho người mới bắt đầu.

Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Disable Feeds.

Plugin hoạt động và nó sẽ bắt đầu chuyển hướng người dùng đến trang web của bạn khi họ yêu cầu một nguồn cấp dữ liệu RSS .

Có một vài cài đặt có sẵn cho plugin. Bạn cần truy cập trang Settings » Reading để định cấu hình.

disablefeedssettings

Theo mặc định, plugin sẽ cố gắng chuyển hướng người dùng đến nội dung có liên quan trên trang web của bạn khi họ yêu cầu nguồn cấp dữ liệu. Ví dụ: người dùng yêu cầu một nguồn cấp dữ liệu danh mục sẽ được chuyển hướng đến trang loại. Người dùng đang cố gắng truy cập nguồn cấp dữ liệu RSS loại bài đăng tùy chỉnh sẽ được chuyển hướng đến tệp lưu trữ kiểu tùy chỉnh .

Bạn có thể thay đổi hành vi này và hiển thị cho người dùng trang lỗi 404.

Bạn cũng có thể chọn không tắt nguồn cấp dữ liệu RSS và nguồn nhận xét trên toàn cầu. Điều này sẽ cho phép người dùng vẫn đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn nhưng sẽ không có danh mục cá nhân, tác giả hoặc nguồn cấp dữ liệu bình luận bài đăng.

Đừng quên nhấp vào nút lưu thay đổi để lưu cài đặt của bạn.

Phương pháp 2: Vô hiệu hoá Nguồn cấp dữ liệu RSS bằng code WordPress

Phương pháp này yêu cầu bạn chỉnh sửa các tệp WordPress. Bạn có thể sử dụng phương pháp này nếu bạn biết cách sử dụng mã code.

Đơn giản chỉ cần thêm mã này vào tệp tin functions.php của chủ đề hoặc plugin dành riêng cho trang web .

1
2
3
4
5
6
7
số 8
9
10
11
function wpb_disable_feed() {
wp_die( __('No feed available,please visit our <a href="'. get_bloginfo('url') .'">homepage</a>!') );
}
add_action('do_feed', 'wpb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rdf', 'wpb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss', 'wpb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss2', 'wpb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_atom', 'wpb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_rss2_comments', 'wpb_disable_feed', 1);
add_action('do_feed_atom_comments', 'wpb_disable_feed', 1);

Mã này chỉ đơn giản trả về một trang lỗi khi ai đó yêu cầu một nguồn cấp dữ liệu RSS.

nofeederror

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách vô hiệu hóa RSS feed trong WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *