Làm thế nào để ẩn gợi ý đăng nhập trong WordPress?

Kiến thức hosting

Gần đây, một trong những người dùng của chúng tôi đã hỏi chúng tôi về cách họ có thể tắt mẹo đăng nhập trong WordPress. Theo mặc định, WordPress hiển thị thông báo lỗi khi ai đó nhập tên người dùng hoặc mật khẩu không chính xác trên trang đăng nhập. Các thông báo lỗi này có thể được sử dụng như là một gợi ý để đoán một tên người dùng, địa chỉ email người dùng, hoặc mật khẩu. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách vô hiệu hoá các gợi ý đăng nhập trong các thông báo lỗi WordPress đăng nhập.

hideloginhintswp

Các mẹo đăng nhập trong WordPress Đăng nhập Các thông báo lỗi

Trong khi đăng nhập, WordPress hiển thị thông báo lỗi này khi người dùng nhập tên người dùng không chính xác

ERROR: Tên người dùng không hợp lệ. Quên mật khẩu?

invalid-username

Nếu ai đó nhập đúng tên người dùng có mật khẩu sai, thì WordPress sẽ hiển thị thông báo này:

ERROR: Mật khẩu bạn đã nhập cho tên người dùng johnsmith không chính xác. Quên mật khẩu?

incorrectpassword

Nếu ai đó đang cố gắng đoán tên người dùng của bạn, thì thông báo lỗi này xác nhận rằng họ đã đoán được thành công.

Từ WordPress 4.5 , bạn cũng có thể đăng nhập vào trang WordPress bằng địa chỉ email thay vì tên người dùng. Những gợi ý đăng nhập này cũng có thể xác nhận rằng bạn đang sử dụng một địa chỉ email cụ thể cho tài khoản quản trị của mình.

Đối với hầu hết người dùng WordPress đây có lẽ không phải là một vấn đề lớn. Nhưng đối với những người thận trọng về sự riêng tư và an ninh, đây có thể là một vấn đề có vấn đề.

Để bảo mật tốt hơn, bạn nên sử dụng tên người dùng duy nhất và mật khẩu mạnh mẽ cho tài khoản quản trị viên của mình.

Và sau đó chúng ta hãy xem làm thế nào để ẩn những gợi ý đăng nhập này trong WordPress đăng nhập thông báo lỗi.

Ẩn gợi ý đăng nhập trong WordPress

Chỉ cần thêm mã sau vào tệp functions.php của chủ đề hoặc một plugin cụ thể cho trang web .

1
2
3
4
function no_wordpress_errors(){
  return 'Something is wrong!';
}
add_filter( 'login_errors', 'no_wordpress_errors' );

Mã này thêm thông điệp tùy chỉnh của bạn làm bộ lọc để đăng nhập lỗi. Thao tác này sẽ ghi đè các lỗi đăng nhập WordPress mặc định.

Bây giờ nếu ai đó nhập sai tên người dùng, mật khẩu hoặc email, WordPress sẽ chỉ đơn giản hiển thị lỗi ‘Something is wrong’ mà không đưa ra bất cứ gợi ý nào.

 

Mặc dù mã này có thể ẩn các lỗi đăng nhập, nhưng bạn nên lưu ý nó không thể cứu bạn khỏi những nỗ lực bị tấn công phức tạp hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *