Làm thế nào để đổi URL slug mặc định trong WordPress

Kiến thức hosting

Bạn có muốn thay đổi đường link URL tìm kiếm mặc định trong WordPress? Theo mặc định, URL tìm kiếm của WordPress không thân thiện với người dùng. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng thay đổi slug tìm kiếm mặc định trong WordPress và làm cho nó phù hợp với SEO và thân thiện với người dùng.

searchurlslugwp

Tại sao lại phải thay đổi URL slug tìm kiếm Mặc định  trong WordPress

WordPress sử dụng cấu trúc URL thân thiện với SEO cho tất cả các trang trên trang web. Các URL WordPress thân thiện với SEO giống như sau:

http://example.com/some-page/
http://example.com/2018/03/some-article/
http://example.com/category/some-category/

Như bạn thấy, các URL này khá dễ hiểu cho người dùng cũng như các công cụ tìm kiếm.

Tuy nhiên, WordPress vẫn sử dụng URL không thân thiện cho trang kết quả tìm kiếm. Một URL tìm kiếm thông thường trong WordPress sẽ như sau:

http://example.com/?s=search-term

Cấu trúc URL này không khớp với phần còn lại của URL trang web của bạn. Trong khi một số plugin của WordPress cải thiện kết quả tìm kiếm, hầu hết không làm bất cứ điều gì về chính URL tìm kiếm.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể tạo URL tìm kiếm như sau:

http://example.com/search/your-search-term/

Chúng ta hãy cùng xem cách làm cho URL của trang tìm kiếm WordPress thân thiện với các công cụ tìm kiếm hơn.

Thay đổi URL slug của Trang Tìm kiếm trong WordPress

Đối với hướng dẫn này, bạn sẽ cần phải chỉnh sửa theme WordPress. Nếu bạn chưa làm điều này trước đây, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách sao chép và dán mã trong WordPress.

Phương pháp 1. Thay đổi URL của Tìm kiếm WordPress qua các tệp functions

Phương pháp này dễ dàng và được đề nghị đối với hầu hết người dùng.

Trước tiên, bạn cần phải sao chép và dán đoạn mã sau vào tệp tin functions.php của chủ đề hoặc một plugin dành riêng cho trang web :

1
2
3
4
5
6
7
function wpb_change_search_url() {
    if ( is_search() && ! empty( $_GET['s'] ) ) {
        wp_redirect( home_url( "/search/" ) . urlencode( get_query_var( 's' ) ) );
        exit();
    }  
}
add_action( 'template_redirect', 'wpb_change_search_url' );

Đừng quên lưu thay đổi của bạn.

Bây giờ bạn có thể vào trang web của bạn và thử sử dụng tính năng tìm kiếm. Bạn sẽ nhận thấy rằng URL tìm kiếm sẽ như sau:

http://example.com/search/your-search-query/

searchresults

Phương pháp 2. Thay đổi Slug URL tìm kiếm thông qua tệp htaccess

Tập tin .htaccess thường được sử dụng để thiết lập chuyển hướng và các tác vụ cấu hình trang web khác. Bạn cũng có thể sử dụng nó để thay đổi slug tìm kiếm mặc định trong WordPress.

Tập tin .htaccess của bạn nằm trong thư mục gốc của trang web của bạn và bạn sẽ cần sử dụng ứng dụng FTP hoặc File Manager app trong cPanel để chỉnh sửa.

Trong tệp tin .htaccess của bạn, bạn cần dán mã sau vào cuối trang:

1
2
3
# Change WordPress search URL
RewriteCond %{QUERY_STRING} \\?s=([^&]+) [NC]
RewriteRule ^$ /search/%1/? [NC,R,L]

Đừng quên lưu các thay đổi của bạn và tải tập tin .htaccess về máy chủ.

Bây giờ bạn có thể vào trang web của bạn và sử dụng tính năng tìm kiếm. Bạn sẽ nhận thấy URL tìm kiếm bây giờ sẽ như sau:

http://example.com/search/your-search-query/

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn thay đổi slug tìm kiếm mặc định trong WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *