Làm cách nào để sửa lỗi “Bạn có chắc chắn muốn làm điều này” trong WordPress không?

Đánh giá hosting Tin tức

1. Nguyên nhân dẫn đến lỗi “Bạn có chắc chắn muốn làm điều này” trong WordPress?

Có nhiều lý do dẫn đến lỗi “Bạn có chắc chắn muốn làm việc này không?” cảnh báo được hiển thị trên trang web của bạn. Nhưng chủ yếu là các nguyên nhân sau:

  • Tải lên một chủ đề hoặc plugin
  • Xuất bản bài viết hoặc trang
  • Tạo thẻ hoặc danh mục
  • Chèn một hình ảnh vào một trang hoặc một bài viết
  • Tùy chỉnh một chủ đề
  • Cập nhật lõi WordPress hoặc plugin và chủ đề

2. Cách sửa lỗi “Bạn có chắc chắn muốn làm điều này không”

Sự cố với giới hạn bộ nhớ Php hoặc tải lên kích thước tối đa

Sự cố cũng có thể xảy ra khi vượt quá kích thước bài đăng tối đa, kích thước tải lên tối đa hoặc giới hạn bộ nhớ PHP được xác định cho WordPress. Đây là một vấn đề rất phổ biến khi làm việc với WordPress. Bạn có thể tự khắc phục sự cố nếu có kỹ năng máy chủ ở mức trung bình hoặc yêu cầu công ty lưu trữ làm việc đó cho bạn.

* Vấn đề về plugin hoặc chủ đề : hủy kích hoạt tất cả các plugin và hoàn nguyên về chủ đề mặc định

Nếu các giải pháp trước đó không khắc phục được sự cố, hãy thử hủy kích hoạt tất cả plugin khỏi bảng điều khiển WordPress của bạn và hoàn nguyên về chủ đề mặc định của WordPress như Twenty xxx .

Sau đó kích hoạt lại từng plugin của bạn cho đến khi thông báo lỗi xuất hiện trở lại. Bằng cách này, bạn sẽ có thể xác định plugin nào gây ra sự cố.*

* Bạn đang cố tải lên một chủ đề hoặc plugin có định dạng tệp không chính xác

Bạn đang cố tải lên không phải  ZIP phiên bản nén (  tệp .zip là gì? ). Các định dạng nén khác không được hỗ trợ khi tải lên chủ đề hoặc plugin trong wordpress. Khi cài đặt bất kỳ plugin hoặc chủ đề nào trong WordPress, tệp phải được tải lên dưới dạng tệp .zip.

* Tạo bộ khóa bảo mật mới

Bạn có thể tạo một bộ khóa bảo mật mới bằng cách sử dụng  Trình tạo khóa bảo mật WordPress . Sao chép toàn bộ  và dán vào  tệp wp-config.php của bạn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *