Cách thêm trang tổng quan thống kê trên trang web WordPress của bạn?

Việc thêm trang tổng quan thống kê trên trang web WordPress ví dụ như Analytics giúp bạn hiểu sâu hơn tổng quan website của các bạn. 1. Thêm trang tổng quan thống kê trong WordPress? Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin MonsterInsights. Khi kích hoạt, bạn cần truy cập trang Insights » […]

Continue Reading