Cách sửa lỗi http 500 wordpress?

1. Lỗi http 500 wordpress là gì? Lỗi HTTP 500 là một mã phản hồi lỗi từ máy chủ web, và nó thường xuất hiện khi có một vấn đề nào đó xảy ra trên máy chủ khi bạn truy cập trang web. Đối với WordPress, lỗi HTTP 500 thường xuất hiện khi có sự […]

Continue Reading

Làm cách nào để sửa lỗi “Bạn có chắc chắn muốn làm điều này” trong WordPress không?

1. Nguyên nhân dẫn đến lỗi “Bạn có chắc chắn muốn làm điều này” trong WordPress? Có nhiều lý do dẫn đến lỗi “Bạn có chắc chắn muốn làm việc này không?” cảnh báo được hiển thị trên trang web của bạn. Nhưng chủ yếu là các nguyên nhân sau: Tải lên một chủ đề […]

Continue Reading

Kích hoạt giao thức HTTP2 và cải thiện bảo mật kết nối Nginx SSL

1. Làm cách nào để kiểm tra giao thức máy chủ web? Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra giao thức hiện đang hỗ trợ trong Trình duyệt Chrome bằng Tùy chọn dành cho nhà phát triển. Thực hiện theo các bước dưới đây: Mở trình duyệt Chrome và truy cập trang web của bạn Mở cửa sổ Tùy chọn […]

Continue Reading