Tại sao không thể tìm thấy tệp .htaccess trên trang web WordPress của mình

Kiến thức hosting Tin tức

1. Tìm hiểu file htaccess là gì?

Tệp .htaccess là tệp cấu hình máy chủ cho máy chủ của bạn biết cách xử lý những thứ nhất định trên trang web của bạn. Như cách chuyển hướng người dùng, mật khẩu bảo vệ khu vực quản trị hoặc bảo vệ một số thư mục , v.v.

2. Tại sao không thể tìm thấy tệp .htaccess?

Có hai lý do phổ biến khiến không tìm thấy tệp .htaccess trong thư mục gốc của trang web của bạn. Nó bị ẩn bởi phần mềm quản lý tệp của bạn hoặc nó hoàn toàn không tồn tại.

3. Cách nhìn thấy file .htaccess?

Với đa số hosting họ đều để ẩn những file quan trọng và .htaccess là một trong những file đó. Để hiển thị các tệp ẩn, bạn cần thay đổi cài đặt ứng dụng khách FTP của mình.

Ví dụ, trong FileZilla, bạn có thể tìm thấy tùy chọn trong trình đơn ‘Server » Force showing hidden files”

showhiddenfiles (1)

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng File Manager app trong cPanel, thì bạn sẽ tìm thấy tùy chọn show hidden files trước khi khởi chạy ứng dụng.

cpanel-hiddenfiles

Đối với các ứng dụng khách FTP khác, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn hiển thị các tệp ẩn trong menu cài đặt ứng dụng hoặc tùy chọn.

Tệp .htaccess không tồn tại

Lý do phổ biến thứ hai cho việc thiếu tệp .htaccess là trang web WordPress của bạn chưa tạo nó. Nếu tệp .htaccess của bạn bị thiếu, thì điều đầu tiên bạn cần làm là truy cập trang Cài đặt »Permalinks và nhấp vào nút ‘Lưu thay đổi’ mà không cần thay đổi gì.

permalinks (1)

>>> Xem thêm: PHP 8 Được Phát Hành! Hosting Web Có Các Tính Năng Mới Gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *