Sửa lỗi WordPress jquery is not defined

Kiến thức hosting Tin tức

1. Lỗi WordPress jquery is not defined là gì?

Hình ảnh lỗi WordPress jquery is not defined
Hình ảnh lỗi WordPress jquery is not defined

Lỗi “jquery is not defined” trong WordPress thường xuất hiện khi mã JavaScript của trang web yêu cầu sử dụng thư viện jQuery nhưng không thể tìm thấy thư viện này trong trang web.

jQuery là một thư viện JavaScript phổ biến được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng tương tác trên trang web, ví dụ như kiểm soát hộp thoại đăng nhập, thêm / xóa phần tử HTML, hoặc gửi yêu cầu AJAX. Trong WordPress, thư viện jQuery được tích hợp sẵn và được sử dụng rộng rãi trong các plugin và chủ đề.

2. Nguyên nhân gây ra lỗi Wordpress jquery is not defined

  • Các plugin xung đột. Plugin được kích hoạt hoặc cài đặt gần đây có thể có biến jQuery xung đột với một trong các plugin cũ của bạn. Việc không sử dụng phiên bản plugin mới nhất cũng có thể gây ra lỗi jQuery.
  • jQuery lưu trữ trên CDN bị chặn. Nếu bạn đang sử dụng jQuery được lưu trữ trên CDN như Thư viện được lưu trữ trên Google, thì nó có thể bị ngừng hoạt động hoặc bị chặn truy cập vào máy chủ của bạn do số lượng yêu cầu quá lớn.
  • Tệp jQuery bị hỏng. Điều này thường xảy ra khi tải xuống một tệp từ một trang web không đáng tin cậy.
  • JavaScript chạy không chính xác. JavaScript của bạn chạy trước khi mã jQuery được tải đầy đủ, khiến trang web của bạn gọi các hàm chưa được xác định.

2. Cách sửa lỗi Wordpress jquery is not defined

Cách 1:

Đây là cách mà mình hay dùng và hiệu quả nhất.  Để sửa lỗi này các bạn thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme đang dùng

wp_enqueue_script( 'jquery' );
Cách 2:

Thêm đoạn mã sau vào tệp wp-config.php của bạn.

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined(‘ABSPATH’) )
define(‘ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‘/’);
define(‘CONCATENATE_SCRIPTS’, false);

3. Kết luận

Ok vậy là xong – mình đã hướng dẫn các bạn Sửa lỗi WordPress jquery is not defined xong – chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *