Lỗi 404 wordpress khi truy cập các bài viết?

Kiến thức hosting Tin tức

1. Lỗi 404 WordPress khi truy cập các bài viết là gì?

Giống như tiêu đề thì lỗi này sẽ xảy ra khi các bạn truy cập các url các bài viết của website hoặc thông qua các từ khoá khi seach Google. Và thường thì hình ảnh sẽ như hình bên dưới:

2. Cách sửa lỗi 404 wordpress khi truy cập các bài viết?

Cách 1:

Đây là cách thường dùng nhất và hầu như có thể sử lý được vấn đề:

Bước 1: Truy cập vào Bảng điều khiển WordPress

Bước 2:  Settings → Permalinks.

Bước 3: Chọn  Default settings.

Bước 4: Save lại và xem lại kết quả.

Nếu các bạn chọn như trên chưa thể fix được lỗi thì ta cần chỉnh thêm đó là có thể chọn Post Name hay Numeric…. Save từng cái để xem tình trạng có được fix hay không?

Cách 2: Khôi phục lại tệp .htacess

Bước 1:Đăng nhập vào máy chủ của bạn bằng ứng dụng khách FTP.

Bước 2: Tải xuống tệp .htaccess, tệp này nằm ở cùng vị trí với các thư mục như /wp-content/ wp-admin /wp-includes/.

Bước 3: Mở tệp đã tải xuống trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào.

Bước 4: Truy cập trang hỗ trợ WordPress .htaccess  sao chép/dán phiên bản mã phù hợp nhất cho trang web của bạn.- hoặc bạn có thể sử dụng mã Basic cơ bản dưới đây:

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On

RewriteRule .* – [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

RewriteBase /

RewriteRule ^index\.php$ – [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

Bước 5: Lưu tệp .htaccess và tải nó lên máy chủ.

3. Kết luận:

Ok trên đây là những cách giúp bạn có thể fix “Lỗi 404 wordpress khi truy cập các bài viết?” chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *