Hướng dẫn set quyền cho thư mục

Kiến thức hosting

Để set quyền cho files và thư mục trên hosting windows các bạn làm như sau:

1. Đăng nhập vào hosting

2. Chọn Files và bấm chọn vào thư mục httpdocs (Thư mục chứa code website)

 

3. Chọn files / folder muốn set quyền và bấm vào mũi tên bên phải và chọn Change Permission

4. Sau khi chọn vào Change Permission hệ thống sẽ vào trang set quyền. Bạn chọn User: Application pool group (IWPG_xxx) trong đó xxx tương ứng với user hosting của bạn, sau đó chọn Full Control rồi OK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *