Debug WordPress là gì? Cách Debug WordPress?

MÁY CHỦ VPS Tin tức

1. Debug WordPress là gì?

Debug WordPress là quá trình tìm kiếm, xác định và sửa lỗi trong mã nguồn của trang web WordPress. Điều này thường bao gồm việc xác định lỗi PHP, lỗi logic, lỗi cơ sở dữ liệu, lỗi CSS, hoặc lỗi JavaScript. Debugging WordPress là một phần không thể thiếu trong việc phát triển và duy trì trang web WordPress để đảm bảo nó hoạt động một cách chính xác và mượt mà.

2. Cách Debug WordPress?

Cách 1: Dùng code:

Bước 1: Tìm file wp-config.php trong thư mục root của trang web. Trong ví dụ của chúng tôi, nó nằm trong hostinger-dev-9.xyz/public_html/wp-config.php.

Bước 2: Mở file và tìm Plain text
Copy to clipboard
Open code in new window
EnlighterJS 3 Syntax Highlighter

define( ‘WP_DEBUG’, false )

Sau khi xác định được vị trí, đổi false thành true. Sau đó, lưu file.

WP_DEBUG_LOG

Để kích hoạt nó, hãy mở file wp-config.php và nhập dòng sau đây define( ‘WP_DEBUG’, true );

define(‘WP_DEBUG_LOG’, true);

Sau khi bạn kích hoạt chức năng, file debug.log sẽ được lưu tự động trong thư mục /wp-content/ của trang web. Bạn có thể trực tiếp xem file trong trình duyệt của bạn.

Cách 2: Sử dụng Plugin

Có một số plugin cho phép bạn bật chế độ debug trong WordPress một cách dễ dàng. Dưới đây là một số plugin phổ biến mà bạn có thể sử dụng để bật chế độ debug trong WordPress:

– Query Monitor: Query Monitor là một plugin mạnh mẽ cho phép bạn theo dõi và debug các yếu tố quan trọng của trang web WordPress.
– Debug Bar: Debug Bar cung cấp một cách tiện lợi để theo dõi các thông tin debug, hiển thị trực tiếp trên thanh Admin của WordPress.
– Debug Bar Console: Debug Bar Console cho phép bạn ghi log ra bảng điều khiển JavaScript trực tiếp từ trang web của bạn.
–  Debug This: Debug This là một công cụ mạnh mẽ dành cho những người phát triển, giúp họ theo dõi và debug thông tin quan trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *