Cách xóa ngày tháng năm viết bài trong WordPress?

HOSTING MIỄN PHÍ Tin tức

1. Ngày tháng năm viết bài trong wordpress là gì?

Đây là hình ảnh cho các bạn dễ hình dung:

Như hình ảnh bên trên các bạn có thể thấy trên google sẽ hiện ngày tháng xuất bản ngay dưới kết quả tìm kiếm. Điều này đại diện cho ngày xuất bản ra bài viết – tuy nhiên thì không phải ai cũng thích điều này – họ muốn loại bỏ những ngày tháng xuất bản bài viết này vì một số lý do nào đó hoặc đơn giản là họ không muốn bài viết của họ bị đánh giá là “out of date” hoặc vì nó nó chiếm mất mấy ký tự trong mô tả chả hạn,….

2. Cách xóa ngày tháng năm viết bài trong WordPress?

Cách 1: Thao tác trên Plugin

Nếu bạn nào có dùng Plugin Yoast Seo thì có thể thực hiện thao tác sau:

Titles & Metas >> Post Types >> Bỏ tích chọn Show date in Snippet Preview như hình ảnh bên dưới.

Cách 2: Sử dụng code?

Bước 1 : Đăng nhập vào trang quản trị Website với quyền là Admin.
Bước 2 : Sau khi đăng nhập xong, bạn di chuyển chuột vào tiếp mục Appearance > Theme Editor
Bước 3 : Vào tiếp file Functions.php
Bước 4 : Thêm đoạn code vào cuối file Functions.php như hình dưới

function vc_remove_post_dates() {
add_filter(‘the_date’, ‘__return_false’);
add_filter(‘the_time’, ‘__return_false’);
add_filter(‘the_modified_date’, ‘__return_false’);
add_filter(‘get_the_date’, ‘__return_false’);
add_filter(‘get_the_time’, ‘__return_false’);
add_filter(‘get_the_modified_date’, ‘__return_false’);
}
add_action(‘loop_start’, ‘vc_remove_post_dates’);

3. Kết luận:

Thực tế cũng có một số theme ví dụ như theme Sahifa mới nhất có điều chỉnh phần này ngoài ra một số theme khác sẽ có thể không có. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể sử dụng theo 2 cách trên của mình để xóa ngày tháng năm viết bài trong WordPress? Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *