Làm thế nào để hiển thị code trên website WordPress một cách chuyên nghiệp?

Bạn có muốn hiển thị các đoạn code trên trang WordPress? Theo mặc định, WordPress sẽ lọc bất kỳ mã thô nào được thêm vào các bài đăng, trang, tiện ích hoặc nhận xét trên blog. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng hiển thị mã trên trang WordPress của bạn. Trước […]

Continue Reading