13 điều bạn cần theo dõi thường xuyên nếu muốn bảo mật website WordPress

Bạn đã bao giờ bảo trì website WordPress của bạn một cách thường xuyên? Sau khi xây dựng xong một website , thường người dùng sẽ chỉ sử dụng cho đến khi nào gặp trục trặc về hoạt động. Bằng cách chạy các tác vụ bảo trì thường xuyên, bạn có thể đảm bảo rằng trang web WordPress của bạn […]

Continue Reading