Cách khắc phục lỗi máy chủ 5xx

Tin tức

Cách 1: Lỗi toàn bộ trang web

Để phát hiện lỗi này bạn có thể truy cập vào web. Trường hợp, web không vào thì nguyên nhân là do source code hoặc hosting, server

Nếu bạn vào được website mà google lại báo lỗi? Điều này chắc chắn là do, VPS, Hosting  đang chặn bot google. Thử check lại bằng link https://check-host.net/check-ping?host=abc.vn (thay abc.vn bằng trang web của bạn cần kiểm tra)

Khi Local US (USA, New Jersey và us USA, North Carolina) xuất hiện lỗi  0 / 4 màu đỏ trên cột Result thì lỗi nằm ở Server / hosting / VPS chặn IP nước ngoài. Nói rõ hơn là chặn IP US, nên website của bạn không truy cập được bot google. Hãy liên hệ gấp với đơn vị cung cấp hosting website của bạn nhờ hỗ trợ.

Trường hợp 2: Lỗi 1 url / 1 nhóm url cụ thể Nếu website bạn không bị lỗi tất cả mà chỉ nhận được báo lỗi 1 link. Mẫu thông báo có nội dung trong webmaster too (Search Console) như sau: “Kính gửi chủ sở hữu của dichvuhostinggiare.com Search Console cho biết web của bạn bị ảnh hưởng bởi vấn đề liên quan đến Trạng thái lập chỉ mục . Nghĩa là Trạng thái lập chỉ mục có thể bị ảnh hưởng không tốt trong kết quả tìm kiếm của Google. Bạn cần xem lại đồng thời cân nhắc việc để khắc phục vấn đề này.”

Vấn đề mới tìm thấy:

Lỗi máy chủ và khắc phục (5xx)

  • Cách 1: Xóa và tạo lại url  với nội dung tương tự.
  • Cách 2: Lỗi do url gắn “noindex”
  • Cách 3: Kiểm tra xem link có tồn tại hay không. Link có thể đã chỉnh sữa, index, hoặc xoá bài viết… Nếu do bạn làm, hãy thông báo với google  là“Đã khắc phục xong?”

Nhóm lỗi máy chủ 5xx bao gồm:

504 Gateway Timeout
507 Insufficient Storage (WebDAV; RFC 4918)
503 Service Unavailable
511 Network Authentication Required (RFC 6585)
500 Internal Server Error
510 Not Extended (RFC 2774)
506 Variant Also Negotiates (RFC 2295)
508 Loop Detected (WebDAV; RFC 5842)
505 HTTP Version Not Supported
501 Not Implemented

Trên đây cách fix chủ yếu – chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *