Cách hiển thị các bài viết gần nhất của một chuyên mục cụ thể trên WordPress

Kiến thức hosting

Bạn có muốn hiển thị các bài đăng gần đây từ một chuyên mục (category) cụ thể trong WordPress không? Hiện trên WordPress có hỗ trợ widget mặc định hiển thị các bài đăng từ tất cả các danh mục và không có tùy chọn để lọc chúng theo danh mục. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng hiển thị những bài viết gần đây từ một category cụ thể trong WordPress.

recentpostsbycat

Lọc Bài viết theo Chuyên mục trong WordPress

Nếu bạn chỉ muốn tạo trang để hiển thị các bài đăng gần đây từ một danh mục cụ thể thì WordPress của bạn đã có các trang riêng cho từng chuyên mục.

Bạn có thể thêm các liên kết đến tất cả các trang loại của bạn bằng cách truy cập trang Appearance »Widgets và thêm widget ‘Categories’ vào thanh bên của bạn. Bạn cũng có thể thêm các chuyên mục trong menu điều hướng của bạn .

Mặt khác, nếu bạn muốn hiển thị các bài đăng gần đây từ một danh mục cụ thể trong thanh bên của mình, thì không có widget mặc định cho điều đó. Widget recent post lại mặc định không cho phép bạn lọc các bài đăng theo danh mục hoặc thẻ .

Rất may là có một cách khác. Chúng ta hãy xem làm thế nào để dễ dàng hiển thị các bài viết gần đây từ một thể loại cụ thể trong WordPress.

Phương pháp 1. Hiển thị các bài đăng gần đây từ một chuyên mục bằng Plugin

Phương pháp này dễ dàng hơn và được khuyên dùng cho hầu hết người dùng. Điều đầu tiên bạn cần làm là cài đặt và kích hoạt plugin Recent Posts Extended Widget.

Khi kích hoạt, bạn cần phải truy cập trang Appearance »Widgets và thêm Widget ‘Recent Posts Extended’ vào thanh bên của bạn.

limittocat

Trình đơn tiện ích sẽ mở rộng để hiển thị cài đặt của nó. Bạn cần chọn danh mục hoặc loại mà bạn muốn hiển thị trong tùy chọn ‘Limit to Category’.

Tiện ích đi kèm với rất nhiều tùy chọn mà bạn có thể tùy chỉnh. Bạn có thể hiển thị hình thu nhỏ của bài đăng , ngày, ngày tương ứng , tóm lược bài đăng / trích đoạn , v.v …

Đừng quên nhấp vào nút lưu để lưu trữ cài đặt tiện ích của bạn.

Bây giờ bạn có thể ghé thăm trang web của bạn để xem các bài đăng gần đây được hiển thị theo danh mục.

recentpostsbycategory

Hiển thị các bài đăng gần đây theo chuyên mục bằng code

Recent Posts Extended Widget cũng cho phép bạn sử dụng code để hiển thị các bài đăng gần đây bất cứ nơi nào trên trang web của bạn bao gồm các bài đăng và trang.

Bạn sẽ cần phải chỉnh sửa bài đăng hoặc trang mà bạn muốn hiển thị các bài đăng gần đây từ một danh mục cụ thể. Trong trình chỉnh sửa bài đăng, bạn cần thêm đoạn code sau:

[rpwe limit="5" excerpt="true" cat="72" ]

Mã vạch này hiển thị 5 bài đăng gần đây từ một danh mục cụ thể có trích đoạn bài đăng. Bạn sẽ cần phải thay thế giá trị cat bằng ID của thể loại mà bạn muốn hiển thị.

Sau khi thêm mã ngắn, bạn có thể lưu bài đăng hoặc trang của mình để xem các thay đổi của bạn.

postsbycatshortcode

Phương pháp 2. Hiển thị các bài đăng gần đây từ Danh mục Cụ thể bằng cách sử dụng Code Snippet

Phương pháp này yêu cầu bạn thêm mã vào các tệp theme WordPress của bạn.

Bạn sẽ cần thêm mã sau vào các tệp chủ đề WordPress của mình nơi bạn muốn hiển thị bài đăng gần đây từ một danh mục cụ thể.

1
2
3
4
5
6
7
số 8
9
<?php $catquery = new WP_Query( 'cat=72&posts_per_page=5' ); ?>
<ul>
<?php while($catquery->have_posts()) : $catquery->the_post(); ?>
<li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endwhile;
    wp_reset_postdata();
?>

Dòng đầu tiên của mã này tạo một truy vấn WordPress mới với ID loại cụ thể. Bạn cần thay thế nó bằng ID danh mục của riêng bạn. Nó chỉ hiển thị tiêu đề bài trong một danh sách.

Bạn có thể thay đổi nó để hiển thị nội dung đầy đủ bằng cách thêm mã sau đây:

1
2
3
4
5
6
7
số 8
9
10
<?php $catquery = new WP_Query( 'cat=72&posts_per_page=5' ); ?>
<ul>
<?php while($catquery->have_posts()) : $catquery->the_post(); ?>
<li><h3><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h3>
<ul><li><?php the_content(); ?></li>
</ul>
</li>
<?php endwhile; ?>
</ul>
<?php wp_reset_postdata(); ?>

Bạn cũng có thể thay thế phần này the_content bằng the_excerpt để hiển thị trích đoạn bài đăng thay vì bài viết đầy đủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *