Cách cài đặt WordPress trên CyberPanel

Kiến thức hosting Tin tức

1. Trình cài đặt ứng dụng WordPress CyberPanel

Bước 1: Đăng nhập vào CyberPanel.
Bước 2: Ở bên trái, chọn Trang web > Tạo trang web .
Bước 3: Chỉ định gói tính năng, người dùng CyberPanel để quản lý trang web, tên miền (không có “www”), tài khoản email
Bước 4: Chọn phiên bản PHP mới nhất trừ khi bạn biết một plugin quan trọng cho nhu cầu của bạn yêu cầu phiên bản cũ hơn.
Bước 5: Kích hoạt các tính năng bổ sung theo ý muốn như tạo chứng chỉ SSL nếu được định cấu hình trên máy chủ của bạn.
Bước 6: Chọn Tạo trang web ở phía dưới.
Bước 7: Ở bên trái, chọn Trang web > Danh sách trang web .
Bước 8: Chọn Quản lý ở bên phải tên miền trang web.Bước 9: Ở phía dưới chọn WP + LSCache .

Bước 10: Đặt tiêu đề trang web, tên người dùng quản trị viên, mật khẩu và tài khoản email.

Bước 11: Để nguyên đường dẫn trừ khi bạn muốn cài đặt trang web trong thư mục con trong thư mục chính của người dùng.

Bước 12: Chọn Cài đặt ngay .

2. Tích hợp WordPress CyberPanel?

Bước 1: Để xác nhận cơ sở dữ liệu nào thuộc về trang WordPress nào:

Bước 2: Chọn bảng wp_options.

Bước 3: Kiểm tra hàng “siteurl” và “home” để xác định trang web WordPress nào quản lý cơ sở dữ liệu đó.

3. Cài đặt thủ công WordPress trên CyberPanel?

Bước 1: Đăng nhập vào CyberPanel .
Bước 2: Tạo người dùng để quản lý trang WordPress mới nếu cần.
Bước 3: Ở bên trái, chọn Trang web > Tạo trang web .
Bước 4: Chỉ định gói tính năng, người dùng CyberPanel để quản lý trang web, tên miền (không có “www”) và tài khoản email
Bước 5: Chọn phiên bản PHP mới nhất trừ khi bạn biết một plugin quan trọng cho nhu cầu của bạn yêu cầu phiên bản cũ hơn.
Bước 6: Kích hoạt các tính năng bổ sung theo ý muốn như tạo chứng chỉ SSL nếu được định cấu hình trên máy chủ của bạn.
Bước 7: Chọn Tạo trang web . Có thể sẽ mất vài phút.
Bước 8: Từ thanh bên, chọn Cơ sở dữ liệu > Tạo cơ sở dữ liệu .
Bước 9: Chọn tên miền WordPress từ danh sách thả xuống.

Bước 10: Nhập hậu tố tên cơ sở dữ liệu. Tên cơ sở dữ liệu đầy đủ sẽ tự động được điền ở bên phải.
Bước 11: Tạo tên người dùng. Tên người dùng cơ sở dữ liệu đầy đủ sẽ hiển thị ở bên phải.
Bước 12: Nhập cụm mật khẩu mạnh và lưu nó vào trình quản lý mật khẩu . Bạn sẽ cần điều này sau.
Bước 13: Chọn Tạo cơ sở dữ liệu .

4. Cài đặt với Trình quản lý tệp CyberPanel

Bước 1: Chọn Trang web > Danh sách trang web .

Bước 2: Chọn Trình quản lý tệp ở bên phải trang web.

Bước 3: Nhấp đúp vào public_html.

Bước 4: Nhấp chuột phải vào tệp index.html mặc định và xóa nó.

Bước 5: Tải WordPress xuống PC của bạn từ https://wordpress.org/latest.tar.gz .
Bước 6: Chọn Tải lên ở trên cùng.
Bước 7: Duyệt tìm và chọn tệp tar.gz WordPress mà bạn đã tải xuống.

Bước 8: Chọn Tải lên .

Bước 9: Thoát khỏi cửa sổ bật lên từ góc trên bên phải.
Bước 10: Nhấp chuột phải vào file tar.gz và chọn Extract .

Bước 11: Đường dẫn tệp giải nén không quan trọng vì bạn sẽ cần di chuyển tệp từ thư mục đã tạo. Chọn Trích xuất .

Bước 12: Nhấp đúp chuột vào thư mục wordpress.

Bước 13: Ở trên cùng, nhấp vào Chọn tất cả và di chuyển .

Bước 14: Đường dẫn tệp “Chuyển đến” phải ghi “/home/YOURDOMAIN/public_html” không có dấu gạch chéo ở cuối.

Bước 15: Chọn Quay lại ở trên cùng.

Bước 16:  Thư mục public_html bây giờ sẽ liệt kê tất cả các tệp WordPress. Xóa thư mục wordpress trống và tệp tar.gz. Nếu thư mục wordpress không bị xóa, bạn sẽ cần sử dụng SSH hoặc FTP cho đến khi lỗi được các nhà phát triển CyberPanel giải quyết.
bước 17: Bắt đầu cấu hình thiết lập WordPress .

5. Cài đặt WordPress bằng SSH

Bước 1: Đăng nhập vào SSH .

Bước 2: Điều hướng đến thư mục gốc công khai của người dùng mới, thay thế “YOURDOMAIN” bằng tên miền WordPress:

cd /home/YOURDOMAIN/public_html/

Bước 3: Xóa tệp index.html mặc định:

rm index.html

Bước 4: Tải xuống phiên bản mới nhất của WordPress:

wget https://wordpress.org/latest.tar.gz

Bước 5: Giải nén tập tin tar:

tar -xvzf latest.tar.gz

Bước 6: Di chuyển tất cả các tệp từ thư mục wordpress mới sang thư mục hiện tại:

mv wordpress/* ./

Bước 7: Xóa thư mục wordpress và tệp tar hiện trống:

rm -rf wordpress latest.tar.gz

Bước 8: Bắt đầu cấu hình thiết lập WordPress .

6. Cuối cùng:

Chúng ta chỉ cần thiết lập wordpress nữa là xong – sẽ không còn các vấn đề gì khác nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *